הסרת הגבלת רישיון ועיקולים בהליך פשיטת רגל 

האם ניתן להסיר לאחר מתן צו כינוס נכסים, הגבלה על רישיון נהיגה שהוטלה על פי חוק ההוצאה לפועל ונכנסה לתוקף בטרם ניתן הצו?

בית המשפט העליון קבע כי כאשר ניתן צו הכינוס לחייב הנמצא בהליך של פשיטת רגל – יש להסיר את ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת הליכי הוצאה לפועל. נקבע, כי ההגבלות המוטלות על חייב במסגרת ההוצאה לפועל מטרתן להביא לתשלום החוב, שכן במסגרת זו הנושה פועל בכוחות עצמו.

עם זאת מטרה זו אינה מתאימה למצב שבו חייב פושט את הרגל, מאחר ובפשיטת רגל נושה שאינו מובטח אינו רשאי לפעול באופן עצמאי לגביית החוב, שכן אז יפגע עקרון השוויון בין הנושים.      

כמו כן החייב אינו שולט עוד על נכסיו ואין תועלת בהטלת הגבלה עליו.

פקודת פשיטת הרגל קובעת הגבלות על החייב בעניין כרטיס אשראי, הקמת חברה, מינוי לבעל ענין בתאגיד וכו’ אשר מונעות מפושט הרגל יצירת התחייבויות נוספות. לפיכך, עם מתן צו הכינוס יש לעכב את ההליכים שמתנהלים נגד החייב ולהסיר את ההגבלות שהוטלו על החייב בהוצאה לפועל ובין היתר את ההגבלה בעניין רישיון הנהיגה.

בית המשפט הדגיש כי אם לאחר מתן צו הכינוס לא יוכרז החייב כפושט רגל, ניתן יהיה לחדש את הליכי הגביה נגד החייב מחדש.

פקודת פשיטת הרגל קובעת כי כאשר חייב מקבל את צו הכינוס, הנושים לא יוכלו לנקוט עוד בהליכים נגדו.

החייב יכול לבקש עיכוב הליכים ולפנות בבקשה לרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות שהוטלו עליו בטרם ניתן צו הכינוס.        

 

חשוב להדגיש, כי עם מתן הכינוס, מעוכבים כל הליכי הגבייה של הנושים הרגילים והבלתי מובטחים כנגד החייב, כולל הליכי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וניתן לפתוח בהליכי גבייה כנגד החייב רק בכפוף לאישור ביהמ"ש שדן בתיק הפש"ר שלו, שיינתן במקרים חריגים בלבד, ובהתאם לתנאים שיקבע ביהמ"ש.

מאחר ומשרד הרישוי אינו מוכן לבצע להסיר את ההגבלה מבלי שתינתן החלטה מפורשת בתיקי ההוצל”פ בהם היא הוטלה, נקבע, כי כונס הנכסים יודיע לרשות האכיפה והגביה על הסכמתו לבטל את ההגבלה עם מתן צו הכינוס.

עם זאת, על החייב מוטלת החובה לעדכן את תיקי ההוצאה לפועל בעניין מתן צו הכינוס, והוא צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים במסגרתה הוא יבקש גם את ביטול ההגבלה על רשיון הנהיגה.

חשיבות טיפול משפטי לביטול הגבלת רישיון הנהיגה במסגרת פשיטת הרגל

הליך כינוס הנכסים שמוטל על החייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל מאפשר את עיכוב הליכי ההוצאה לפועל נגדו. עם זאת, ניתן לבטל (ולא רק לעכב) הליכים כמו הגבלה על רישיון הנהיגה ועיקול המשכורת.         

רצוי מאוד להיעזר בעורך דין מקצועי בתחום, בעל ניסיון וידע, אשר יגיש את צו הכינוס להוצאה לפועל בצרוף בקשה מנומקת לביטול ההגבלה של רישיון הנהיגה.

רוצים לדעת עוד ? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מקצועיות . אמינות . הצלחה