פתיחת עסק בהליך פשיטת רגל

ההנחה הרווחת באוכלוסייה היא שמתן אפשרות לחייב אשר נמצא בהליך פשיטת רגל להמשיך ולנהל עסק היא אינה נכונה.

מטרתו העיקרית של הליך פשיטת רגל, הינה לאפשר לחייבים אשר נקלעו לחובות, לפתוח דף חדש בחייהם, תוך שמירת זכויות נושיהם. כאשר חייב מבקש לפתוח עסק/להפעיל עסק קיים, דבר שיש בו כדי להגדיל את פוטנציאל השתכרותו ורווחיו, יש לבקשתו משקל רב, שכן, ככל שהכנסתו תגדל, יוכלו נושיו ליהנות מצו תשלומים גבוה יותר ומהפטר של מירב החובות ע"י החייב.   

 

מה נדרש כדי לפתוח עסק בעת פשיטת רגל?

הבקשה להקמת עסק, בעת הליך פשיטת רגל, צריכה לקבל אישור של בית המשפט המחוזי ושל המנהל המיוחד מטעם כונס הנכסים. הסיבה לכך ברורה: קיים חשש כי פושט הרגל יחזור על אותה התנהלות כלכלית, שהובילה אותו לפשיטת הרגל מלכתחילה; וייצור חובות חדשים.         

לכן, על עורך הדין של פושט הרגל להגיש לבית המשפט המחוזי ולמנהל המיוחד בקשה מפורטת ומנומקת, שתתווה את תכנית העבודה וההתנהלות המתוכננת של פושט הרגל, הן בעסק והן בחייו האישים. 

הבקשה חייבת לכלול גם תצהיר על פירוט הוצאותיו והכנסותיו (בעסק ובכלל) ואישורים שונים, מטעם רשויות המס, כגון: דו"ח שנתי, שיעיד על מהימנות התצהיר. המטרה היא לוודא שההכנסות הצפויות יעלו על ההוצאות וכי פושט הרגל לא יצבור חובות חדשים, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. 

יש לכלול בבקשה גם התוויה של הפיקוח העתידי על התנהלותו הכלכלית של פושט הרגל שהקים עסק. פיקוח זה נעשה על פי רוב באמצעות הגשה חודשית קבועה של דו"ח ההוצאות וההכנסות שלו, המאפשר לוודא כי הוצאותיו אכן אינן עולות על הכנסותיו.  

מן האמור לעיל, נראה כי בקשת חייב לניהול עסק בזמן הליך פשיטת רגל, כפופה לתנאים שפורטו. אולם, כאשר החייב עומד בקריטריונים אלה ויציג את היתרון הכלכלי שיעמוד לטובת נושיו בשל פתיחת העסק, רשאי בית המשפט לאפשר לחייב שכזה לפתוח ולנהל עסק על שמו, חרף העובדה שזה מצוי בהליך פשיטת רגל.

 

 

הסרת הגבלת רישיון ועיקולים בהליך פשיטת רגל

האם ניתן להסיר לאחר מתן צו כינוס נכסים, הגבלה על רישיון נהיגה שהוטלה על פי חוק ההוצאה לפועל ונכנסה לתוקף בטרם ניתן הצו?

בית המשפט העליון קבע כי כאשר ניתן צו הכינוס לחייב הנמצא בהליך של פשיטת רגל – יש להסיר את ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת הליכי הוצאה לפועל. נקבע, כי ההגבלות המוטלות על חייב במסגרת ההוצאה לפועל מטרתן להביא לתשלום החוב, שכן במסגרת זו הנושה פועל בכוחות עצמו.

עם זאת מטרה זו אינה מתאימה למצב שבו חייב פושט את הרגל, מאחר ובפשיטת רגל נושה שאינו מובטח אינו רשאי לפעול באופן עצמאי לגביית החוב, שכן אז יפגע עקרון השוויון בין הנושים.      

כמו כן החייב אינו שולט עוד על נכסיו ואין תועלת בהטלת הגבלה עליו.

פקודת פשיטת הרגל קובעת הגבלות על החייב בעניין כרטיס אשראי, הקמת חברה, מינוי לבעל ענין בתאגיד וכו’ אשר מונעות מפושט הרגל יצירת התחייבויות נוספות. לפיכך, עם מתן צו הכינוס יש לעכב את ההליכים שמתנהלים נגד החייב ולהסיר את ההגבלות שהוטלו על החייב בהוצאה לפועל ובין היתר את ההגבלה בעניין רישיון הנהיגה.

בית המשפט הדגיש כי אם לאחר מתן צו הכינוס לא יוכרז החייב כפושט רגל, ניתן יהיה לחדש את הליכי הגביה נגד החייב מחדש.

פקודת פשיטת הרגל קובעת כי כאשר חייב מקבל את צו הכינוס, הנושים לא יוכלו לנקוט עוד בהליכים נגדו.

החייב יכול לבקש עיכוב הליכים ולפנות בבקשה לרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות שהוטלו עליו בטרם ניתן צו הכינוס.        

 

חשוב להדגיש, כי עם מתן הכינוס, מעוכבים כל הליכי הגבייה של הנושים הרגילים והבלתי מובטחים כנגד החייב, כולל הליכי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וניתן לפתוח בהליכי גבייה כנגד החייב רק בכפוף לאישור ביהמ"ש שדן בתיק הפש"ר שלו, שיינתן במקרים חריגים בלבד, ובהתאם לתנאים שיקבע ביהמ"ש.

מאחר ומשרד הרישוי אינו מוכן לבצע להסיר את ההגבלה מבלי שתינתן החלטה מפורשת בתיקי ההוצל”פ בהם היא הוטלה, נקבע, כי כונס הנכסים יודיע לרשות האכיפה והגביה על הסכמתו לבטל את ההגבלה עם מתן צו הכינוס.

עם זאת, על החייב מוטלת החובה לעדכן את תיקי ההוצאה לפועל בעניין מתן צו הכינוס, והוא צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים במסגרתה הוא יבקש גם את ביטול ההגבלה על רשיון הנהיגה.

חשיבות טיפול משפטי לביטול הגבלת רישיון הנהיגה במסגרת פשיטת הרגל

הליך כינוס הנכסים שמוטל על החייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל מאפשר את עיכוב הליכי ההוצאה לפועל נגדו. עם זאת, ניתן לבטל (ולא רק לעכב) הליכים כמו הגבלה על רישיון הנהיגה ועיקול המשכורת.         

רצוי מאוד להיעזר בעורך דין מקצועי בתחום, בעל ניסיון וידע, אשר יגיש את צו הכינוס להוצאה לפועל בצרוף בקשה מנומקת לביטול ההגבלה של רישיון הנהיגה.

רוצים לדעת עוד ? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מקצועיות . אמינות . הצלחה